Nadzor signalizacij v telekomunikacijskih omrežjih : magistrsko delo