Intraspecific variability of Steinernema feltiae (Filipjev) (Rhabditida: Steinernematidae) as biological control agent of rice weevil (Sitophylus oryzae L., Coleoptera, Curculionidae) adults
Znotrajvrstna variabilnost entomopatogene ogorčice Steinernema feltiae (Filipjev) (Rhabditida: Steinernematidae) kot biotičnega agensa za zatiranje odraslih osebkov riževega žužka (Sitophylus oryzae L., Coleoptera, Curculionidae)