Razvoj agrometeorologije kot samostojne vede na Biotehniški fakulteti (od ustanovitve Agronomske fakultete Univerze v Ljubljani 1947 pa do leta 2004)
Development of agrometeorology as an independent science at Biotechnical Faculty (from the foundation of Biotechnical Faculty till 2004)