Genetic variation of the mitochondrial D-loop region containing mitochondrial transcription factor (TFAM) binding sites is not associated with marbling in Wagyu X Limousin F2 crosses
Genetska raznolikost mitohondrijske D-loop regije, ki vsebuje vezavno mesto za mitohondrijski transkripcijski faktor A (TFAM), ni povezana z marmoriranostjo pri F2 Wagyu X limousin križancih