Odnosi študentov in študentk z njihovimi starši, prijatelji in romantičnimi partnerji
The relationships of college students with their parents, friends and romantic partners