Gozdni habitatni tipi območij Natura 2000 v krajinski zgradbi Pohorja
Forest habitat types on Natura 2000 sites in landscape structure of the Pohorje Mts range