Ant. Foerster, Sedem moških zborov; Izdala in založila " Glasbena Matica" v Ljubljami