Toplotne izgube v tla pri stavbah glede na standard SIST EN ISO 13370 - poenostavljena metoda izračuna
Heat losses to the ground according to the SIST EN ISO 13370 standard - a simplified calculation method