Aplikativni projekt
Genetsko vrednotenje življenske prireje