Seasonal water chemistry variations in three Slovenian mountain lakes
Sezonske spremembe kemizma vode v treh slovenskih visokogorskih jezerih