Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti
Library : journal for library and information science