Borova ogorčica, Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer, 1934) Nickle, 1970 - nova nevarnost za slovenske gozdove?
Pine wood nematode, Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer, 1934) Nickle, 1970 - a new threat to forests in Slovenia?