Povezanost mature z didaktično izvedbo učnega procesa v gimnazijah