Turški napadi na Kranjsko in Primorsko do prve tretjine 16. stoletja : inavguralna disertacija, ki jo je predložil Stanko Jug za dosego doktorske časti : kronologija, obseg in vpadna pota

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih