Official vs. advanced physico-chemical analytical methods in food science : case study on water content vs. water activity in honey
Uradne ali moderne fizikalno kemijske analizne metode v živilstvu : primer vsebnosti vode in aktivnosti vode v medu