Leseno toporišče kladivaste sekire s kolišča Stare gmajne na Ljubljanskem barju