MHS status and salivary cortisol concentration in individually housed pigs
MHS-status in koncentracija kortizola v slini pri individualno uhlevljenih prašičih