The breeding density of Eurasian scops owl in urban areas of Pelješac peninsula in Southern Dalmatia
Gnezditvena gostota velikega skovika Otus Scops v urbanih okoljih polotoka Pelješac v južni Dalmaciji