Vloga jezika in socialnih kontekstov pri razvoju mišljenja in oblikovanju znanja
The role of language and social contexts in the development of cognition and shaping knowledge