Ferlanova pinja, v Podjunfki Dolini na fpodnim Korofhkim!