Osnovna sredstva kao faktor privrednog razvoja : disertacija