Stroški dela v različicah delovnih pogojev in izkoriščenosti strojev za sečnjo