Optimizacija postopkov za hierarhično upravljanje z mobilnostjo v internetu : doktorska disertacija