Nutrient intake variability induced by processing of food diary data : a pilot study
Variabilnost podatkov o zaužitih hranilih posameznika kot posledica natančnosti obdelave prehranskih dnevnikov : pilotna študija