Prispevek k introdukciji kultivarja vinske trte Syrah (Vitis vinifera L. cv. Syrah) v koprski in vipavski vinorodni okoliš
Contribution to the introduction of the Syrah grapevine cultivar (Vitis vinifera L. cv. Syrah) into the wine regions of Koper and Vipava valley