Scientific and technical information on organic farming: assessment of selected bibliographic indicators in database CAB Abstracts
Znanstvene in strokovne informacije o ekološkem kmetijstvu: ocena izbranih bibliografskih indikatorjev v zbirki CAB Abstracts