Razumevanje arhitekture v hermenevtični filozofiji