Razmerje med potencialom in donosi v slovenskih gozdovih
Ratio between potential and yields in Slovenian forests