Integriran mikrosistem za brezkontaktno identifikacijo in beleženje : doktorska disertacija