Aplikativni projekt
Uporaba lidarskega daljinskega zaznavanja v preučevanju preteklih kulturnih pokrajin