Laboratorijsko testiranje trsnih rumenic v Sloveniji kaže na splošno prisotnost rumenice tipa počrnelosti lesa
Laboratory testing of grapevine yellows in Slovenia indicates a widespread presence of Bois noir