Contrastive responses of spring and winter wheat cultivars to chilling and acclimation treatments
Različen odziv kultivarjev jare in ozimne pšenice na mraz in aklimatizacijo