Aplikativni projekt
Vrednote slovencev in evropejcev-evropska raziskava vrednot