Raziskovalno delo medicinskih sester : vsebinska analiza objav v Obzorniku zdravstvene nege
Research work of nurses : content analysis of papers published in the Journal of Slovenian nursing association