Ob 80-letnici življenja mag. Mladena Tancerja
On the eightieth birthday of Mladen Tancer