Vpliv košnje in gnojenja na botanično sestavo dveh različnih travnikov na Ljubljanskem barju
Influence of cutting and fertilising management on the botanical composition of Ljubljana marsh grasslands