Parametrična analiza Stirlingove soproizvodne enote na biomaso za uporabo v hišni tehniki
A parametrical analysis of a biomass stirling cogeneration unit for use in housing