Presoja (ne)ustreznosti Enotne metodologije za ugotavljanje vrednosti gozda kot strokovne osnove za cenitev gozdov
The evaluation of the (in)adequacy of the Uniform method for forest value determination as a professional basis for forest appraisal