Gospodarjenje z jelko v Sloveniji
Management of silver fir (Abies alba Mill.) in Slovenia