Audouin's gull Larus audouinii, a new breeding gull species in the Adriatic sea (Croatia)
Sredozemski galeb Larus audouinii, nova gnezdeča galebja vrsta v Jadranskem morju (Hrvaška)