Gensko spremenjene mlečnokislinske bakterije kot dostavni sistemi za biološka zdravila