Temeljni projekt
Vpliv recesije na interakcije regij v globalnih oskrbovalnih mrežah in rabo zemljišč