Razmerje med ksilemskim in floemskim prirastkom pri jelki (Abies alba Mill.)