Mikroskopske tehnike za študij nastanka lesa pri bukvi
Microscopy techniques to study wood formation in beech