Strateško komuniciranje: vzroki in posledice organizacijskega komuniciranja