Temeljni projekt
Odvisnost med biodiverziteto in hidrogeološkimi pogoji v coni napajanja medzrninskega vodonsonika iz reke