Dr. E. Volčič, Nekateri slovenski pravniški izrazi. V Ljubljani 1911