Bryophyte species diversity of forest ecosystems in Slovenia (intensive monitoring programme)
Pestrost mahovnih vrst v gozdnih ekosistemih Slovenije (program intenzivnega spremljanje stanja gozdnih ekosistemov)