Rastne značilnosti velikega jesena (Fraxinus excelsior L.) v Sloveniji