Simultaneous determination of abamectin and doramectin in soil from a grazed pasture
Simultano določanje vsebnosti abamektina in doramektina v zemlji s pašnih površin